Urejanje vrtov

Urejanje vrtov je idealen hobi in koristno opravilo za vse tiste, ki uživajo v naravi in svežem zraku ter si želijo sprostitve na prostem. Rastline, grmičevje in rože lepo dopolnjujejo dom s svojo barvitostjo in ob enem pustijo pečat na gostih, ne smemo pozabiti na lastne želje, ki morajo ustrezati načinu življenja (čas, vrste rastlin,…).

urejanje vrtov

Podjetje Pro Horto Strgar iz Ljubljane se ukvarja z urejanjem okolice, kar vključuje svetovanje, načrtovanje, izvedbo in oskrbo rastlin. Naročniku nudijo brezplačno svetovanje v njihovem vrtnem centru, ki je možen s prijavo in s predhodnim dogovorom s krajinskim arhitektom. V kolikor gre za ureditev manjših površin ali že obstoječih delov vrta, se je mogoče posvetovati na terenu, za večje površine pa je potreben premislek in natančen načrt zasaditve rastlin. Zavedati se je potrebno, da je vrt živa stvar, ki potrebuje profesionalen pristop, pri čemer strokovnjaki podjetja Pro Horto Strgar z praktičnim znanjem za urejanje vrtov prenesejo v realen svet.

Urejen in negovan vrt zahteva načrtovanje, ki je ključni del celotnega procesa. Potrebno je upoštevati lastne želje in potrebe, ki se morajo skladati z prostorom in določenim finančnim okvirjem. To zahteva ogled terena, na podlagi katerega podjetje predstavi načrt in idejo ureditve vrta, dejavnosti, vrste rastlin ter druge elemente za urejanje vrtov (vrtni objekti, vodni motivi,…). Po predstavljenih zamislih podjetja glede na dejstva in želje naročnika, se projekt lahko idejno konča, lahko pa seže do samih izvedbenih načrtov. Slednji vsebujejo vrsto, količino rastlin, materialov, popise del, tloris in prereze. Dodan je še predračun in navodila za oskrbo, možno pa je priložiti še načrte vodnih motivov, bazenov, namakalnega sistema in ostale gradbene in obrtniške listine. Načrt predstavijo v njihovih poslovnih prostorih, rastline pa v drevesnici ali vrtnem centru.

Po načrtovanju, sledi kvalitetna izvedba za katero skrbi usposobljena ekipa delavcev. Urejanje vrtov s strani omenjenega podjetja poteka tako, da najprej pripravijo teren, navozijo kakovostno zemljo, uredijo namakalne sisteme, bazene, vodne motive, postavijo vrtne objekte (vodnjaki, vrtne hiške,…) ter poskrbijo za zasaditev rastlin in trat (sejanje ali travni zvitki). Po potrebah naročnika je mogoče urediti še zimske vrtove, skalnjake, korita, grobove in škarpnike, tako, da so želje strank popolnoma uresničene in dosegljive. Ker je vrt nenehna spremenljivka, ga je za ustrezno urejanje vrtov, potrebno spremljati skozi celo leto. Močen vpliv na rastline ima podnebje in vremenske razmere (suša, neprestano deževanje,…), pri čemer skrbijo in svetujejo strokovnjaki podjetja Pro Horto Strgar in nudijo naročniku enoletno garancijo. Ta velja za vsa ureditvena dela ob strokovni oskrbi.

Z ostalo usposobljeno ekipo pa nudijo še redna ali občasna oskrbovalna dela. Več informacij najdete na http://www.pro-horto.si/ .