Tag Archives: sodni prevajalec

Kdo je sodni prevajalec?

Sodni prevajalec je funkcija, ki je zelo pomembna. Brez te pozicije, bi verjetno imeli kar velike težave na sodišču glede sporazumevanja. Sodni prevajalec mora imeti visoko izobrazbo na področju prava, jezikov in opravljene mora imeti različne izpite za opravljanje tega poklica. Sodni prevajalec sodeluje pri sodnih obravnavah in ostalih postopkih, v primeru, da je soudeležen na sodišču, ki govori tuj jezik. Uradno in po zakonu, ima vsak tujec pravico do sodnega prevajalca, da razume sodno obravnavo. Sodni prevajalec ima poseben status, imenuje pa jih minister za pravosodje v skladu z zakonom o sodiščih.

sodni prevajalec

Sodni prevajalec mora biti državljan države v kateri je sodni prevajalec. Imeti mora znanje iz tujih jezikov, lahko se usmeri le na dva tuja jezika. Imeti mora univerzitetno ali kakšno drugo strokovno izobrazbo. In na koncu mora imeti tudi uspešno opravljen preizkus znanja za sodnega prevajalca. Sodni prevajalec mora prav tako prevesti sodne odločitve in jih prebrati na obravnavi. Prevod mora dobiti tujec, ki je na obravnavi, saj mora dobro razumeti za kaj se sodi in kakšna je končna odločitev. Sodni prevajalec pa ni le govorec, je tudi prevajalec za gluhe in neme ljudi. S kretnjami jim morajo prevesti kaj sodnik govori.

Pa se vrnimo na preizkus znanja, ki ga mora sodni prevajalec uspešno opraviti, da sploh lahko opravlja poklic. Izpit poteka pisno in ustno in sicer iz znanja ustavne ureditve. Preverja se znanje o organizaciji upravnih in pravosodnih organov ter poznavanje temeljnih institutov civilnega in kazenskega prava. Prevajalec mora namreč poznati stvari preden jih lahko prevaja in obrazloži tujcu. Pravo ni enostavno in zakone je treba dobro poznati če jih želiš prevesti in povedati tujcu kaj je sodnica ali sodnik želel s tem povedati. Poklic prevajalca je zelo zahteven poklic in zelo odgovoren, saj je na tebi, da prevedeš vse pravilno in da vse zveni z enakim pomenom. Velikokrat se namreč s prevodom izgubi pomen.